Produse si Servicii

Montaj si intretinere/mentenanta

pentru instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

SH CONSULTING SRL  societate atestata catre Centrul National de Securitate Si Protectie Civila IGSU, poate asigura montajul si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, respectand legislatia romaneasca (P-118/3-2015, I-18/2-02, etc.), iar la solicitare si cea internationala pentru a raspunde unor pretentii suplimentare.

Se pot asigura diverse aplicatii cum sunt:

  • Detectie incendiu ori alte evenimente prin detectori adresabili ori conventionali de fum optici, termici, de flacara, de gaz, etc.;
  • Alarmare in caz de incendiu prin declansarea sirenelor montate in cadrul instalatiei si buclelor adresabile;
  • Alertare in caz de incendiu prin transmiterea semnalului de incendiu la distanta: pompieri, servicii de supraveghere, etc.;
  • Declansari: Punerea in functiune a diverselor instalatii de stingere a incendiilor, inchiderea usilor antifoc, deschiderea trapelor de fum, etc.;
  • Supravegherea instalatiilor antiincendiu: sprinkler,drencer,robineti,vane, etc;

Exemplu 1: instalatie de detectie si semnalizare a incendiilor pe 2 bucle adresabile, formata din centrala ESSER IQ8 Control C, detectori optici si termici, butoane manuale, sirene, transpondere pentru diverse functii:

Exemplu 2: instalatie de detectie si semnalizare a incendiilor ESSER IQ8Control C pe o bucla adresabila, la care suplimentar s-au montat echipamente IQ8 Wireless (transponder IQ8 Wireless, detector IQ8 quad cu soclu IQ8 wireless, buton manual cu soclu IQ8 wireless):

Exemplu 3: instalatie de detectie si semnalizare a incendiilor pe o bucla adresabila, la care suplimentar s-au montat dispozitivele de declansare a inchiderii usilor antifoc;

Personalul societatii este absolvent al unor cursuri de pregatire speciala, fiind in masura sa rezolve cele mai complexe situatii, care pot fi solicitate de catre beneficiar.

Pentru mentenanta sistemelor de semnalizare,alarmare si alertare in caz de incendiu:

Se efectueaza lucrari periodice de verificare si intretinere astfel:

  • Lucrari care se efectueaza lunar

Verificarea starii de integritate a sistemului si instalatiei;

Verificarea tensiunii de alimentare a surselor (bază şi rezervă);

Verificarea starii de funcţionare generală;

Verificarea funcţionarii semnalizării optice şi acustice: de incendiu şi defect;

Verificarea funcţionarii semnalizărilor de la detectoare şi butoane manuale;

Verificarea condiţiile de mediu în care funcţionează detectoarele;

Asigurarea degajării spaţiului în jurul detectoarelor şi butoanelor manuale;

Verificarea capacitatii bateriei de acumulatoare: tensiune, starea contactelor

Verificarea funcţionarii dispozitivelor exterioare de alarmare;

  • trimestrial (incluse si cele lunare)

Întreţinerea preventivă a centralelor de semnalizare, detectoarelor şi butoanelor (curăţare de praf şi impurităţi, vizual starea circuitelor şi contactelor);

Verificarea integritatii cablurilor de semnalizare;

Verificarea funcţionarea detectoarelor şi butoanelor de semnalizare;

Verificarea comutarii automate a surselor de alimentare cu energie electrică;

Verificarea funcţionarii globale a semnalizărilor de defect

  • annual (incluse cele lunare si trimestriale)

      Verificarea sensibilitatii detectoarelor;

      Verificarea starii marcajelor de identificare;

           Verificarea rezistenţa de izolaţie a circuitelor şi împământarea;

Testere autorizate utilizate pentru verificarea detectorilor:

Societatea noastra dispune de mai multe tipuri de centrale de semnalizare/diferiti producatori.