Scopul Nostru

Scopul SH CONSULTING S.R.L. este soluţionarea eficientă a securităţii la incendiu a obiectivelor, protejarea proprietăților, vieţilor şi a sănătăţii persoanelor, ţinând cont de cerinţele specifice ale utilizatorului, factorii posibili de risc şi păstrarea cerinţelor ridicate asupra calităţii.

Filosofia de bază a SH CONSULTING S.R.L.  este oferirea de soluţii complete clienţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor, aceasta însemnând elaborarea documentaţiei de proiectare, livrarea materialelor, execuția, întreţinerea şi service în timpul perioadei de garanţie şi postgaranţie pentru instalaţiile de apărare împotriva incendiilor. Elementul important al asigurării unei calităţi ridicate este controlul continuu şi obiectiv al produselor şi serviciilor acordate.

Pe baza experienţei multianuale a specialiştilor noştri, asigurăm activitatea de proiectare, execuție, service şi comercială în domeniul evaluării şi soluţionării complexe a securităţii antiincendiu a construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice.